MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, okr. Vsetín, příspěvková organizace


MŠ Velké Karlovice

Mateřská škola se nachází v centru obce v areálu hustě obydleného sídliště. Jedná se však o klidnou lokalitu v těsné blízkosti lesa. Její velkou předností je odklonění od hlavní silnice, avšak blízkost důležitých institucí obce a vlakové i autobusové zastávky.

Výchova a vzdělávání dětí probíhají ve třech třídách s celodenním provozem. Budova MŠ s vlastní kuchyní je obklopena prostornou zahradou se vzrostlými keři a stromy. Estetika a naučná složka zahrady je doplněna květinami. Součástí oploceného areálu je řada zahradních prvků, které slouží k sezónním hrám dětí.

  Pokračování ...

Školní vzdělávací program - KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK


Naše mateřská škola pracuje podle ŠVP s názvem KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK. Každý lístek patří symbolicky jedné třídě. Obsah celého programu vychází ze základů Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ČR.

Cíleně provázanými výchovně – vzdělávacími činnostmi rozvíjíme děti po stránce fyzické, psychické i sociální. Pokládáme základy vědomostí, dovedností, návyků, samostatnosti, postojů a životních hodnot.


PROJEKTY EU

MŠ Velké Karlovice
ŠKOLNÍ AKCE

Všechny aktivity pořádané mateřskou školou navazují na výchovnou a vzdělávací práci stanovenou školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK.

FOTOGALERIE

Náhodná fotka z fotogalerie